Category Archives: In tờ rơi

In tờ rơi tết khuyến mãi cho sản phẩm

mẫu tờ rơi khai trương

Bạn đáng có ý định giảm giá, khuyến mãi cho các mặt hàng nhưng chưa có phương thức quảng bá tốt? Bạn mong muốn truyền tải thông tin đến khách hàng với chi phí thấp? Bạn muốn nâng cao sức cạnh tranh với các doanh nghiệp đối thủ để thu hút khách hàng? Việc duy […]

Dùng tờ rơi làm quảng cáo

in tờ rơi đẹp

Doanh nghiệp của bạn mới khai trương một cơ sở kinh doanh mới, hay doanh nghiệp của bạn mới đưa ra thị trường một loại sản phẩm mới, … hãy sử dụng tờ rơi quảng cáo và phát huy tối đa các tiện ích của in tờ rơi quảng cáo. Hiệu quả mà bạn nhận […]