Vai trò của thương mại trong phát triển nền kinh tế của đất nước

dịch vụ xuất nhập khẩu

Trải qua giai đoạn nhiều năm thực hiện công cuộc hội nhập và thực hiện đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước thì việc giao thương với quốc tế đang ngày càng được chú trọng. Do đó thương mại mà ngành thương mại tại việt nam chúng ta đang ngày càng đóng một vai trò vô cùng quan trọng và cần thiết cho sự đổi mới và phát triển đi lên của nền kinh tế trong nước và cả quốc tế, góp phần giúp cho nền kinh tế nước nhà tăng trưởng đáng kể và ngày càng hoàn thiện chất lượng hàng hóa cũng như công nghệ để có thể cạnh tranh trên đấu trường quốc tế.

dịch vụ xuất nhập khẩu giá rẻ
dịch vụ xuất nhập khẩu giá rẻ

Qúa trình xuất nhập khẩu trong thương mại:

Theo như thông tin cho biết của ông Phạm Nguyên Minh là viện trưởng viện nghiên cứu và thương mại thì quá trình dịch vụ xuất nhập khẩu giá rẻ tại việt nam chúng ta không ngừng lớn mạnh giúp cho việc tăng lên cả về thị trường hàng hóa, dịch vụ. Chính vì vậy mà giá trị thương mại của hàng hóa và dịch vụ tại nước nhà tăng trưởng  nhanh, có thể thấy rõ trong việc hàng hóa và quá trình cơ cấu xuất nhập khẩu tăng trưởng theo hướng hiện đại.

Song song đó ngành thương mại trong nước ta cũng đang chuyển biến vô cùng mạnh mẽ khiến cho cơ chế thị trường phát triển vô cùng mạnh mẽ trong đó tổng giá trị bán kẻ và tổng doanh thu dịch vụ xã hội vẫn đang đạt mức cao, tỷ trọng bán lẻ trong thương mại xuất nhập khẩu đang tăng rất nhanh

Giai đoạn phát triển thương mại xuất nhập khẩu:

Theo như chia sẻ của ông Bùi Huy Sơn tại một cuộc hội thảo thì việt nam chúng ta đã chuẩn bị và thực hiện việc ký kết các hiệp định trong thương mại tụ do với quốc tế và các quốc gia trong khu vực và trên toàn cầu.

Tìm hiểu thêm: http://khaibaohaiquan.com.vn/dich-vu/dich-vu-thu-tuc-hai-quan-tron-goi/

dịch vụ xuất nhập khẩu
dịch vụ xuất nhập khẩu

Chính vì vậy mà trong giai đoạn của năm 2016-2025 chúng ta sẽ vẫn tiếp tục công cuộc hội nhập và đi sâu hơn vào nền kinh tế thương mại của thế giới, đóng góp và tham gia vào đa dạng các quá trình hợp tác trong khu vực và trên thế giới hiện nay với mong muốn phát triển và hội nhập đa phương, đa chiều, đa lĩnh vực. Một trong số đó thì ngành thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa là mong muốn đạt mục tiêu sớm và nhanh nhất.

Trong cuộc hội thảo này thì giáo sư Phạm Tất Thắng là chuyên viên cao cấp Bộ Công Thương cũng khuyến cáo để tận dụng một cách tốt nhất những cơ hội trên để có thể vượt qua rào cản cũng như thách thức trong quá trình hội nhập và phát triển của nền kinh tế thì phải vứt bỏ những tư duy lạc hậu manh mún để có có thể xây dựng  và định hình phương hướng cho hoạt kinh doanh thương mại quốc tế.